عربستان سفارتش در کابل را تخلیه کرد

آرمان امروز: عربستان تمامي کارمندان سفارت خود در کابل را تخليه کرد. به نقل از پايگاه خبري 8 صبح، منابع ديپلماتيک اعلام کردند، تمامي کارمندان ديپلماتيک و وابستگان آنها در سفارت عربستان در کابل، پايتخت افغانستان روز چهارشنبه و پس از آن تخليه شدند که طالبان افغانستان تمامي کارمندان زن سفارت را از حضور در محل کار خود منع کرد. در دهه 90 ميلادي، عربستان يکي از حاميان اصلي رژيم طالبان بود. اما اکنون رياض همانند قطر و امارات، رويکرد محتاطانهتري در قبال طالبان افغانستان در پيش گرفته است. اين منابع همچنين اعلام کردند: ظاهرا سعوديها سفارت خود را در واکنش به ممنوعيت همکاري کارمندان زن با سازمانهاي بينالمللي بستهاند. اما گمان ميرود که اين تخليه بر اساس توافقهاي از پيش برنامه ريزي شده باشد. اين منبع همچنين اين احتمال را مطرح کرد که سفارت عربستان در کابل شايد به دليل افزايش تهديدهاي امنيتي بسته شده باشد. تمامي کارمندان سفارت نيز به رياض منتقل شدهاند. البته اين منبع مطلع همچنين گفت که عربستان پس از آن از دست کابل خشمگين شده که طالبان طرح رياض را در  11 اوت سال 2021 مورد بياعتنايي قرار دادند. اعضاي طالبان افغانستان پيش بيني مي کنند که سفارت عربستان سعودي در کابل در چند روز آينده به فعاليتهاي عادي خود بازگردد. همچنين گزارش شده که طالبان مايل است براي آنکه عربستان سفارتش را بار ديگر در پايتخت افغانستان باز کند، ضمانتهايي را ارائه دهد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه