آرمان امروز بررسی کرد؛

شنای ماهی‌ به سفره عیدانه خارجی ها

آرمان امروز: خريد ماهي از قديم عضو لاينفک مراسم عيد نوروز به شمار مي رود، اگرچه که در سال جاري و با رشد شتابان نرخ تورم همگام با نرخ ارز تهيه ماهي نيز از سفره عيد بسياري از خانوارها حذف شده است . در اين رابطه مديرعامل اتحاديه تعاوني ماهيان سردابي معتقد است « باتوجه به اينکه قيمت ماهي قزل آلا در توان خريد مردم نيست تقاضاي خريد آن در داخل بسيار کم است و بازار داخلي جذاب نيست، لذا بازار صادرات اين محصول خوب شده و کشورهاي جنوب خليج فارس، عراق و روسيه مشتريان اين محصول هستند.» اين اظهارت جاي کمي تامل دارد چرا که  آنچه تجربه حضور مافياي بازارهاي مختلف نشان داده بازار داخلي و سفره مردم هيچگاه مورد توجه بازارسازان نبوده و قطعا لقمه چرب صادرات و درآمدهاي ارزي آن هم در آشفته بازار دلار اين بهانه را به دست برخي از افراد مي دهد تا با ثابت نگه داشتن و رشد کاذب قيمت ها صادرات خود را به بيشترين ميزان برسانند در غير اينصورت کافيست توليد کنندگان و فروشندگان ماهي کمي چسبندگي خود را به دلاري که هم اکنون به 45 هزار تومان رسيده کم کنند  تا متوجه بشوند مردم همچنان متقاضي ماهي شبعيدهستند.

آرش نبي زاده مدير عامل اتحاديه تعاوني ماهيان سردآبي با بيان اينکه امسال حدود 90 تا 100 هزار تن ماهي قزل آلا در کشور توليد شده است، گفت: پيشبيني ميشود سال آينده حدود 30 تا 40 درصد توليد افزايش يابد، زيرا بازارهاي صادراتي خوبي ايجاد شده و انگيزه توليدکنندگان نيز بالا رفته است.

اضافه کرد: سال گذشته بيشترين صادرات ماهي قزل آلا به روسيه بود ولي امسال کشورهاي جنوب خليج فارس و عراق نيز بازارهاي هدف صادراتي ما شده اند.

نبي زاده در پاسخ به اينکه چرا قيمت ماهي قزل آلا متناسب با توان خريد مصرف کنندگان نمي شود، گفت: 60 تا 70 درصد قيمت تمام شده توليد مربوط به خوراک است. وقتي خوراک بر اساس نوسانات ارز تغيير مي کند و حمايتي از اين بخش نميشود توليدکنندگان مجبور مي شوند خوراک آبزيان خود را از بازار آزاد خريداري کنند که طبيعتاً قيمت محصول نهايي نيز بالا مي رود.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا شيلات کمکي به توليدکنندگان در راستاي کاهش هزينه هاي آنها نمي کند، گفت: يک مزرعه 100 تني که مزرعه متوسطي هم حساب مي شود حدود پنج ميليارد تومان هزينه خوراک دارد. شيلات کارتي که براي آبزي پروران در نظر گرفته شده نمي تواند حتي بخش کوچکي از اين هزينه ها را هم تامين کند و مختص به مزارع کوچک و خانگي است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه