«آرمان امروز» گزارش می دهد؛

تبادل زندانیان؛ خیلی دور خیلی نزدیک

آرمان امروز- سرويس ديپلماسي: وزير امور خارجه ايران پس از توافق با عربستان گفت، ايران در همين چارچوب پيشرفتهاي خوبي را در بحث توسعه مناسبات با همسايگان در ماه هاي گذشته داشته و از ماهها قبل ايدههايي در خصوص حل مشکلات با برخي از کشورهاي منطقه از جمله عربستان سعودي مطرح بود. در جريان نشست بغداد 2 در اردن گفتوگوي اوليهاي بين من و وزير امور خارجه عربستان، در محل ورودمان به اجلاس چند دقيقهاي انجام شد.

طرف سعودي تاکيد داشت بر آمادگي خودش براي اين که روابط به حالت طبيعي بازگردد. طبعا اين مسئله يک زمينه ديگري را هم با خودش همراه کرد و آن به اين بر مي گردد که رييس جمهور چين زماني که قصد سفر به عربستان سعودي را داشت، ايدههايي را با ايران در ميان گذاشت. مديرکل سياسي وزارت خارجه ايران نيز ملاحظاتي نسبت به مواضع منطقه اي ايران و چين داشت که مقامات چيني را توجيه کرد  گفتوگوهايي که شکل ميگيرد، در چه چارچوبي ميتواند به نفع مناسبات منطقه و کشورهاي منطقه باشد.

وزير خارجه ايران در اين خصوص گفت، در سفري که آقاي رئيسي به پکن داشتند، در ملاقات خصوصي، آقاي شي، ريييس جمهور چين هم گزارشي را ارائه کردند از گفت و گوهايشان با مقامات عالي عربستان سعودي و از آن سفرشان و هم اين که ايشان براي اين که يک نقش ميانجي را ايفا کنند براي برون رفت تهران و رياض از چالشها و مشکلاتي که وجود دارد، ايدههايي رامطرح کردند. آقاي رئيسي، مواضع جمهوري اسلامي ايران را در اين رابطه تبيين کرد و نگاه دولتشان را نسبت به حل مشکلات با کشورهاي منطقه و حرکت در مسير گفت و گو و فراتر از آن، شکل گرفتن همکاريهاي دوجانبه و چندجانبه در منطقه بيان کردند و در نهايت قرار شد که گفت و گويي بين تهران و رياض در پکن شکل بگيرد. ايدههاي مختلفي مطرح بود که اين گفت و گو در چه سطحي انجام شود.

وي همچنين در بخش ديگري از سخنانش گفت، تبادل پيام ها همچنان در گفت و گوهاي لغو تحريم ها در جريان است و در موضوع تبادل زندانيان به يک توافق در روزهاي اخير دست يافتيم و اگر همه چيز از طرف آمريکا خوب پيش رود در روزهاي آينده انجام خواهد شد.

اميرعبداللهيان ادامه داد: ايران اين پرونده را يک پرونده کاملا انساني ميداند. از مارس سال گذشته در اين رابطه يک سندي بين ايران و طرف آمريکايي به طور غيرمستقيم به امضا و تاييد رسيد اما زمينه اجراي آن اکنون فراهم شده است. از نظر ايران همه چيز آماده است و طرف آمريکايي در حال هماهنگيهاي فني خودش قرار دارد.

اميرعبداللهيان همچنين درباره مذاکرات لغو تحريمها در وين که با وقفه اي چندماهه رو به روست، گفت، ما معتقد هستيم که جمع بندي گفت و گو براي لغو تحريم ها در دسترس است. رفع اتهام بي اساس از ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي يک مسئله مهم و يکي از خطوط قرمزمان مطرح مي شود.

او افزود: در سفر اخير آقاي رافائل گروسي به تهران پيشرفت خوبي حاصل شد. الان يک همکاري نيرومندي بين سازمان انرژي اتمي ما و آژانس جريان دارد که نتيجه اين همکاري تاثير خيلي خوبي در جمع بندي مذاکرات خواهد داشت.

وزير امور خارجه بيان کرد: من به عنوان مسئول دستگاه ديپلماسي در ارسال پيامها هم به مقامات آمريکايي گفتهام. مقامات آمريکايي در اتخاذ تصميم نهايي جرات و جسارت لازم را تاکنون نتوانستهاند از خود به نمايش بگذارند، در حالي که طرف ايراني را عقلانيت، با ابتکار و با شجاعت، خياي شفاف در ميز مذاکره غيرمسقيم ايدههاي رو به جلو را مطرح  کرده است. من فکر ميکنم زمينه خوبي با توجه به آن چه گذشته است، براي رسيدن به جمع بندي گفت و گوهاي طولاني ماه هاي گذشته وجود دارد. ما در مسير ديپلماسي و مذاکره به خوبي قرار داريم و اميدواريم هر چه زودتر نتيجه اي که مطلوب است با رعايت کامل منافع حاصل شود.

عبدالرضا فرجي راد، سفير پيشين ايران در نروژ در اين خصوص مي گويد: کار ما با غرب در رابطه با امضاي توافق، دو مانع داشت. يک مانع مسئله آژانس، بسته شدن پرونده و پادمان بود و يکي هم مسئله همکاري نظامي ايران و روسيه است. اگر ما از رابطه با غرب شروع و مسئله ايران و روسيه را شفاف ميکرديم، رسيدن به برجام خيلي آسان تر بود. اگر از آن زاويه به توافق مي رسيديم، چون مسئله آژانس سياسي است، خود غربيها به شکلي آن را جمع و جور مي کردند.

امروز به علت اين که با آژانس و تبادل زندانيان شروع کرده ايم، حتي اگر به توافق نهايي با آژانس هم برسيم، باز هم آن مانع جلوي پا خواهد بود. يعني يک طوري بايد مسئله روسيه، پهپاد و اوکراين را جمع و جور کنيم تا به توافق برسيم.

مگر اينکه توافق برجامي کنار گذاشته شود و يک توافق موقت کوتاه و يا پلن 2 به عمل آيد؛ لذا اين تحولات در مجموع مثبت بود و ما بايد روي آن کار کنيم و دنبالش را بگيريم تا حداقل اين مسائل حل و فصل شود.

فرجيراد افزود: بايد از طريق آژانس جلو رفت و مسائل را حل کنيم و به توافق برسيم اما وقتي مسئله با آژانس را حل کرديم و زندانيان مبادله شدند، يک مسئله مهم تر مي ماند و آن هم مسائل ما و روسيه و اوکراين است؛ که غربي ها علَم کرده اند.

 نمي دانم آن را چطور مي خواهيم حل کنيم اما اگر به جاي توافق با آژانس، مي توانستيم وارد بحث روسيه و شفاف سازي در رابطه با مسائل نظامي ايران و روسيه شويم و به توافق با غرب برسيم و بعد وارد مسئله آژانس مي شديم، چون مسئله آژانس مقداري هم سياسي است، غربي ها و به ويژه آمريکا در رابطه با مسائل آژانس با ايران کنار مي آمدند.

امروز دو راه بايد برويم؛ يکي خود آژانس که خيلي کنار نمي آيد، چون هنوز مسئله روسيه در ذهنشان هست و اروپا هم به خاطر مسئله روسيه سخت گيرتر از آمريکا است. اما اگر مسئله روسيه را حل مي کرديم و اروپا نرم مي شد و مسئله آژانس مي ماند، آمريکا و اروپا به راحتي مي توانستند با هم به توافق برسند و به نحوي که مثلا امتيازاتي به ايران و امتيازاتي به آژانس بدهند، مسئله آژانس را جمع کنند و به توافق برسد.

با اين وجود، ند پرايس سخنگوي وزارت خارجه آمريکا در واکنش به سخنان وزير خارجه جمهوري اسلامي مي گويد هنوز توافقي با ايران در بحث تبادل زنداني بدست نيامده است.

وي افزود: اظهارات مقامات ايران مبني بر بدست آمدن توافق در بحث تبادل زنداني، دروغ بي رحمانه ديگري ست که فقط بر رنج هاي خانواده هاي آن ها مي افزايد.

سخنگوي وزارت خارجه امريکا بيان داشت: ما بدون وقفه در حال فعاليت براي ايجاد آزادي سه آمريکايي بازداشت شده در ايران هستيم. ما از پا نخواهيم ايستاد تا زماني که آن ها به آغوش عزيزانشان برگردند

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه