چيني‌ها جوايز را درو کرد

الاغ چهره اول اسکار2023

آرمان امروز: مراسم اعطاي جوايز اسکار 2023 به عنوان ايستگاه پاياني فصل جوايز سينمايي 2023-2022 با اجراي «جيمي کيمل» برگزار شد و در نهايت فيلم «همه چيز همه جا به يکباره» توانست با کسب 7 جايزه پيشتاز اين رويداد سينمايي نام بگيرد و درام ضدجنگ و آلماني «در جبهه غرب خبري نيست» هم موفق به کسب 4 جايزه از جمله بهترين فيلم بينالمللي سال شد.

فهرست کامل نامزدها و برندگان اسکار 2023 از اين قرار است:

  بهترين فيلم: همه چيز همه جا به يکباره

  بهترين کارگرداني: دنيل کوان و دنيل شاينرت (همه چيز همه جا به يکباره)

  بهترين بازيگر مرد: برندان فريزر(نهنگ)

  بهترين بازيگر زن: ميشل يئو (همه چيز همه جا به يکباره)

  بهترين نقش مکمل مرد: «که هوي کو آن» براي «همه چيز همه جا به يکباره» 

  بهترين نقش مکمل زن: «جيمي لي کرتيس» براي «همه چيز همه جا به يکباره»

  بهترين فيلمنامه اصلي: همه چيز همه جا به يکباره.

  بهترين فيلمنامه اقتباسي: حرف هاي زنانه. 

  بهترين انيميشن بلند: «پينوکيو گيلرمو دل تورو.»

  بهترين مستند بلند: ناوالني

  بهترين فيلم بينالملي (غير انگليسي زبان): در جبهه غرب خبري نيست (آلمان)

  بهترين فيلمبرداري: «در جبهه غرب خبري نيست.»

  بهترين تدوين: همه چيز همه جا به يکباره

  بهترين طراحي لباس: پلنگ سياه: واکاندا براي هميشه

  بهترين طراحي توليد: در جبهه غرب خبري نيست.

  بهترين صدا: تاپ گان، ماوريک

  بهترين مستند کوتاه: نجواگران فيل

  بهترين فيلم کوتاه: خداحافظ ايرلندي

  بهترين انيميشن کوتاه: پسر، موش کور، روباه و اسب.

  بهترين موسيقي متن: «در جبهه غرب خبري نيست.»

  بهترين جلوههاي ويژه بصري: آواتار: راه آب

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه