محبت آخرین غزل را گفت و رفت

محمد جواد محبت، شاعر سرشناس کرمانشاهی و سراینده شعر معروف «دو کاج»، روز گذشته غزل خدافظی خواند. این شاعر پرآوازه، امروز(۲۳ اسفند) در سن ۷۹ سالگی، آخرین غزل زندگیاش را سرود و برای همیشه دار فانی را وداع گفت. قصه «دو کاج» را تقریبا همه مردم ایران زمین شنیدهاند، دو کاجی که نماد مردی و نامردی در روزگار ما بودند و قصهشان را بسیاری از کودکان این سرزمین با شعر معروف «محبت» از برکردهاند. «کوبی کجاست؟» اولین سروده آقا معلم بود. شعری که سختیها و رنجهای دخترکِ دانشآموزش «کوبی» را روایت میکرد و همین سروده کوتاهِ از سر دلسوزی و محبت، سرآغاز یک عمر شاعری او شد. محبت سالیان سال شعر سرود و معلمی کرد. از «خیمههای عاشورا» و «گریه دل ناصبوران» گفت و از «موج عطرهای بهشتی» سرود و «رگبار کلماتش» به «کوچه باغ آسمان» رسید، از «خاطرات سبز» برای نوجوانان سرود و از «از مرزهای فریاد» برای انقلابیون شاعرانه گفت.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه