حکم جلب برای زیباکلام و آذر منصوری

آرمان امروز، گروه سياسي: «مسعود ستايشي»، سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني جزئيات پرونده ابربدهکار بانکي که دادستان تهران خبر آن را اعلام کرده بود، گفت: ابربدهکار بانکي مربوط به  يک گروه خودرويي بوده و در  کار خودرو  بودند.  پرونده  27 متهم دارد و اتهام متهم اول پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادي کشور از طريق تحصيل مال نامشروع به ميزان 41 هزار ميليارد ريال و 29 ميليون يوان کره جنوبي است و اتهام ساير  متهمان (26 نفر ديگر) معاونت در اخلال در کلان نظام اقتصادي کشور است که در تاريخ 26 بهمن 1401 کيفرخواست پرونده صادر شده و به دادگاه ويژه اقتصادي ارسال شده است. وقت رسيدگي به پرونده براي  فروردين  1402 است. قرار تامين قانوني براي متهمان صادر شده و  با توديع وثيقه آزاد هستند.

او  در پاسخ به سوالي ديگر درباره برخورد قضايي با پلتفرم فيليمو گفت: مجموعه ساترا در رابطه با موضوع مورد بحث طرح شکايت کرده است. اين موضوع به شعبه بازپرسي ويژه ارجاع شده است. پرونده مورد رسيدگي قرار ميگيرد و در نهايت قاضي تصميم ميگيرد که در اين پرونده قرار منع تعقيب صادر کند. کسي که اعلام موضوع کرده، به اين تصميم اعتراض کرده است و نهايتا پرونده به دادگاه کيفري دو کارکنان دولت ارجاع شده است و در شعبه مربوطه در حال رسيدگي است.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي درباره اعلام جرم درباره 3 رسانه و آذر منصوري، رضا کيانيان و صادق زيباکلام گفت: در ارتباط با افرادي که نام برده شد، نسبت به آقاي کيانيان بايد بگويم، معالاسف که مشاهده ميکنيم برخي از افراد نشر اکاذيب ميکنند و بارها هم عنوان ميکنيم افراد رعايت کنند، پرونده ايشان در مرحله تحقيقات مقدماتي در شعبه دادسراي عمومي تهران در حال رسيدگي است و اتهام ايشان نشر اکاذيب است. در خصوص خانم منصوري و آقاي زيبا کلام بايد بگويم  قرار جلب به دادرسي صادر و پرونده به دادگاه کيفري 2 ارسال شده است. اتهام اين افراد تشويش افکار عمومي و فعاليت تبليغي عليه نظام است که قرار منع تعقيب صادر شده است. همچنين بايد بگويم  سه روزنامه هم در روزهاي اخير اقداماتي انجام دادهاند که واقعا قابل دفاع نيست و پروندهشان در دادسرا در حال رسيدگي است.

وي در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت پرونده آتشسوزي در زندان اوين گفت: اين پرونده 40 متهم دارد. تحقيقات به لحاظ اهميت پرونده ادامه دارد و تا يک ماه آينده قرار نهايي صادر خواهد شد و سپس به دادگاه صالح ارسال ميشود. سخنگوي قوه قضاييه درباره آمار کساني که مورد عفو اخير رهبري قرار گرفته اند، گفت: کل اين افراد 82 هزار نفرند؛ البته دو دستهاند برخي متهمين و محکومين اغتشاشات اخير و برخي محکومين سالهاي قبل که 22 هزار نفر مربوط به حوادث اخير بود که البته اين به معني اين نبوده که همه اين 22 هزار نفر در زندان بودهاند بلکه برخي قبلاً با قيد تعهد آزاد شده بودند و عفو به آنها، زوال سابقه ميدهد و از تعقيب کيفري معاف ميشوند. 60 هزار نفر باقي ماندند که از اين تعداد 25 هزار نفر آزاد شدند. 34 هزار نفر مشمول تخفيف شدند؛ يعني عفو گرفته اند اما مشمول تخفيف شده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه