«آرمان امروز» بررسی کرد

کورس بلیت هواپیما و اتوبوس در گرانی

تهيه بيلط در روزهاي پاياني سال همواره يکي از مهمترين چالش هاي مسافران نوروزي محسوب شده است . اما به نظر مي رسد امسال اين معضل رنگ و بوي ديگري به خود گرفته به گونه ايکه با ناياب شدن بليط هواپيما و فروش در بازار سياه که تا دو برابر نيز قيمت يافته و حتي شاهد روش هاي فروش بسته اي بليط هستيم .

حال اين تنش گويا به بازار بليط اتوبوس نيز رسيده و متقاضيان آن را که بيشتر از گروه هاي کم برخوردار تر جامعه هستند عملا با مشکل مواجه کرده است .

در اين رابطه بررسي ها نشان مي دهد نه تنها امسال به صورت رسمي بليط اتوبوس نيز با افزايش 25 درصدي همراه بوده بلکه شرکت هاي مسافري نيز با در پيش گرفتن روش ايرلاين ها از ارائه بليط اجتناب کرده و بليط هاي مسيرهاي مختلف در بازار سياه تا دو برابر قيمت به فروش مي رسند .

موضوعي که مشخص نيست چگونه وزير راه و شهرسازي توانست با رايزني و اجبار ايرلاين گراني بليط را به سال آينده موکول کند اما موفق نشد تا شرکت هاي اتوبوس راني را حتي به لحاظ راني هم که شده از گران فروشي برحذر کند.

بر اساس اين گزارش در حالي که «مهرداد بذرپاش» وزير راه و شهرسازي از يک ماه گذشته پي در پي اعلام ميکند، در هيچ يک از شقوق حمل و نقل براي ايام نوروز هيچ افزايش قيمتي اعمال نميشود. اما علاوه بر قيمتهاي دو برابري غير رسمي، در بليت هواپيما از امروز به طور رسمي بليت اتوبوس 25 درصد افزايش پيدا ميکند.

پيش از اين افزايش بليت شاهد عدم فروش يا کمبود بليت اتوبوس بوديم که البته مسئولان سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي اين موضوع را انکار ميکردند اما شنيدهها حاکي از اين بود که مالکان و رانندگان اتوبوس به دليل عدم موافقت با درخواست افزايش بليت اتوبوس تمايلي به فروش بليت نداشتند.

در اين باره احمدرضا عامري رييس هيات مديره اتحاديه شرکتهاي تعاوني مسافربري کشور مي گويد:  بليت اتوبوس با قيمتهاي جديد و با اعمال 25 درصد افزايش قيمت به متقاضيان به فروش ميرسد و همچنين مسافراني که بليت را چند روز گذشته رزرو کردهاند بايد پول را به قيمتهاي جديد بپردازند. وي با اشاره به کاهش ناوگان براي تردد در سطح جادههاي کشور گفت: تعميرات اتوبوس بسيار افزايش پيدا کرده و قطعات اتوبوس هم هزينههاي ارزي دارند و قيمت ارز هم در چند ماه گذشته بسيار بالا رفتهاست. تنها قيمت يک حلقه لاستيک اتوبوس امروز چيزي بيش از 30 ميليون تومان قيمت دارد و اين هزينهها با قيمت بليت همخواني ندارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه