کنترل فقر و بیکاری، پاشنه آشیل 1402

شهلا کاظمی پور

به اعتقاد اکثر جامعه شناسان، با توجه به معضلات و چالشهاي اجتماعي کنوني جامعه، پيش بيني وضعيت چالشهايي که جامعه در اين حوزه در سال 1402 با آن مواجه خواهد بود، کار سادهاي نيست. با اين وجود به نظر ميرسد ازآنجاييکه اعتماد و سرمايههاي اجتماعي در جامعه کاهش يافته و در عوض، اشتغال و تورم روند صعودي و تصاعدي به خود گرفته است، اين امر ميتواند منتج به افزايش بيکاري در جامعه شود. چرا که در جامعهاي که تورم در آن سربه آسمان ميسايد و با بحران بيکاري دست به گريبان است، حجم سرمايه گذاري نيز کاهش پيدا ميکند و ديگر کمتر کسي حاضر ميشود در چنين شرايطي سرمايه خود را به خطر اندازد و شغل و حرفه اي را راهاندازي کند.

نتيجه چنين رويهاي نيز آن خواهد  بود که در سال آينده هر ماه شاهد انحلال بيشتر از گذشته شرکتها و واحدهاي توليدي خواهيم بود که همين امر ميتواند آمار بيکاري جوانان در جامعه را به شدت افزايش دهد. موضوعي که در نهايت ميتواند دامنه گستردهاي پيدا کند و منجر به چالشهايي جدي در حوزههاي مختلف اجتماعي شود. در اين صورت دور از ذهن نخواهد بود که گسترش فقر و بيکاري باعث بروز تبعاتي از جمله بالا گرفتن اختلافات زناشويي و از هم پاشيدگي خانوادهها شود، چرا که در شرايطي که شهروندان بر اين باور باشند که با اين تورم و وضعيت اقتصادي که حتي تامين حداقل هاي زندگي يک خانواده نيز سخت و دشوار است، ممکن نيست، اميد به زندگي و آينده نيز کاهش پيدا مي کند.

همين مساله اما تبعات ديگري را نيز به دنبال دارد. از جمله مهاجرت جوانان يا مشکل مسکن و يا کاهش آمار ازدواج ...گرچه تبعات وضعيت آشفته کنوني جامعه به همين جا خاتمه پيدا نميکند.

ادامه اين رويه ميتواند حتي حوزه آموزش فرزندان کشورمان را نيز تحت تاثير قرار دهد چرا که وقتيکه خانوادهاي از لحاظ اقتصادي به مرز بحراني برسد، ممکن است حتي از ادامه تحصيل فرزندش نيز جلوگيري کندو از سويي تا زمانيکه نيازهاي اوليه خانوادهها و مردم برآورده نشود، خانوادهها تمايلي به سمت تامين نيازهاي ثانويه خود مانند اوقات فراغت و شادي کردن و مسافرت رفتن نخواهند داشت که همين امر مي تواند استرس و نگراني و افسردگي در جامعه را افزايش دهد.

در ابعاد کلان نيز، اين شرايط در سال آينده مي تواند منتج به تبعاتي منفي در جامعه و ابعاد مختلف اجتماعي شود. چالشهايي که گرچه نمي توان از هم اينک پيش بيني دقيقي در مورد آنها داشت اما، مسلما مي تواند کل کشور و فضاي اجتماعي آن را دستخوش دگرگوني هاي فراواني نمايد که تبعات آن شايد به سادگي جبران ناپذير نباشد.    

 

جامعه شناس

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه