کلیدهای طلایی ناکارآمد

read married cheaters women who like to cheat

زمانی علی نیکزاد ذخیره مشایی در دولت دهم بود، ذخیره‌ای برای انتخابات ریاست‌جمهوری. حتی زمانی می‌گفتند او گزینه اصلی است و مشایی فقط هدفی تا اذهان را منحرف کند. بعدش هم که قضیه مشایی جدی شد هنوز نام نیکزاد به عنوان ذخیره دولت دهم برای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم مطرح بود. اما حتی بازیکن اصلی دولت هم حضور در میدان رقابت را تجربه نکرد، چه برسد به گزینه ذخیره. نیکزاد چهار سال تمام قیچی به دست برای افتتاح طرح‌های مسکن مهر همه ایران را درنوردید و تا توانست «کلید طلایی» به ساکنان این مسکن‌ها اهدا کرد. می‌گفتند این سفرها و کلیدهای طلایی برای محبوب کردن اوست اما به نظر نمی‌رسد «کلیددار» دولت یازدهم جایی برای او در کابینه‌اش خالی کرده باشد. نیکزاد هنوز هم با همان حرارت به سفر می‌رود و «کلید طلایی» به این و آن اهدا می‌کند، با این تفاوت که حالا شاید تنها آرزویش سپری کردن ایامی آرام و بدون حاشیه بعد از دوران وزارتش باشد.

click here click here find an affair

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه