رابطه سخن با شادی در زندگی

read married cheaters women who like to cheat

سخن زیبا مال و ثروت را زیاد می‌كند، روزی را افزایش می‌دهد، مرگ را به تاخیر می‌اندازد، آدمی‌را محبوب می‌سازد و او را وارد بهشت می‌سازد. از جمله نعمت‌های ارزشمند كه آفریدگار جهان به انسان عطا كرده و مایه اصلی آن را با سرشت بشر در هم آمیخته، قدرت بیان است. نعمت سخن گفتن، عامل مهمی‌در تكامل انسان است و تكامل نیز اثر فراوانی در شاد زیستن بشر دارد. اهمیت سخن در زندگی انسان آن قدر زیاد است كه خداوندحكیم بعد از مساله آفرینش انسان، از نعمت بیان سخن گفته است. خداوند در سوره الرحمن آیات 4-1 می‌فرماید: خداوند رحمان، قرآن را تعلیم داد، انسان را آفرید و به او بیان آموخت.انسان با قدرت بیان و به وسیله آن، معلوماتی را كه اندوخته ظاهر می‌سازد و تفكر خود را به دیگران منتقل می‌كند. از این رو می‌توان گفت: سخن مانند پلی است كه مغز‌های جدا از یكدیگر را به هم پیوند می‌زند و افراد از طریق آن می‌توانند موجب خوشحالی یا غمگینی همدیگر شوند. از امام سجاد (ع) پرسیدند: از سخن و سكوت كدام یك بر دیگری برتری دارد؟ فرمودند:برای هر یك آفت هایی است، ولی اگر از آفت مصون و سالم باشند، سخن افضل و برتر است، زیرا خداوند هیچ یك از پیامبرانش را به سكوت مبعوث نكرده است، بلكه آنان ماموریت داشتند كه با مردم سخن بگویند و با بیان خود آنان را به صلاح و رستگاری دعوت كنند و نیز هیچ كس با سكوت مستحق بهشت نمی‌شود و از عذاب دوزخ مصون نمی‌ماند.روشن است كه سخن، هم در ترقی و كمال و شادی انسان موثر است و هم در سقوط و تباهی و غم واندوه او اثر دارد. بستگی به این دارد كه تا چه حد و اندازه‌ای از هنر سخن گفتن برخوردار باشیم.شیوه سخن گفتن نه تنها معرف شخصیت افراد است، بلكه با توجه به آن به میزان دانش و تحصیلات طرف مقابل پی می‌بریم. كسی كه از هنر سخنوری آگاه است و با كاربرد درست كلمات و عبارات آشنایی دارد، قادر به گشودن هر در بسته‌ای است و از هر مهلكه‌ای رهایی می‌یابد. عبوس ترین و خشمگین‌ترین چهره‌هارا باز كرده و خنده برلبانشان جاری می‌سازد و بدین وسیله شادی را برخود و دیگران عرضه می‌كند. برجسته‌ترین سیاستمداران دنیا همواره بزرگ‌ترین سخنوران نیز بوده اند. منظور از سخن گفتن سخنرانی كردن نیست، بلكه خوب حرف زدن و انتخاب كلمات و مطالب مناسب و بجاست، كه می‌تواند موجب برقراری رابطه مطلوب باشد.امروزه در دنیای اقتصاد و سیاست و خانواده مذاكره امری مهم تلقی می‌شود، زیرا مناسب‌ترین و سریع‌ترین راه‌حل‌هاست. از طریق مذاكره می‌توانیم به سوءتفاهماتی كه عامل و منشا هرگونه اختلاف اند خاتمه دهیم. افراد به هنگام گفت‌وگو اطلاعات لازم را در اختیار یكدیگر قرار می‌دهند و در جریان كم و كیف نطریات هم قرار می‌گیرند كه نتیجه آن آگاهی از خواسته‌های طرفین، دستیابی به راه حل عقلانی و منطقی و نهایتا برقراری تفاهم نسبی است.مذاكره پدیده‌ای نو ظهور نیست كه بخواهیم آن را توضیح دهیم. ما در تمام لحظات و دقایق زندگی خود با این امر مهم سروكار داریم. افرادی كه شیوه صحیح گفت‌وگو با دیگران را رعایت نكنند، كمتر موفق به حل گرفتاریهای فیمابین می‌شوند.

توصیه هایی برای گفتمان خوب

ما بدون تسلط بر خود نمی‌توانیم فاتح دیگران باشیم. هر كلمه كه از دهان بیرون آید مرهمی‌است كه به زخمی‌می‌رسد یا خنجری است كه دلی را می‌شكافد یا نسیمی‌است كه دریای احساسات را به تلاطم در می‌آورد. پیش از گفتن، تامل كنیم.خوشخو، فروتن، مودب، بذله گو، نكته سنج و شیرین سخن باشیم. همیشه لبخند بر لب داشته باشیم، هنگام سخن گفتن راحت و آرام بوده واز كلمات ساده و قابل فهم استفاده كنیم.سطح دانش ومعلومات شنونده را مد نظر قرار دهیم. مستقیما به چشمان كسی كه طرف صحبت ماست بنگریم تابه این شكل بتوانیم از قوای تماس چشمی‌برخوردار باشیم.توجه طرف گفت‌وگو را به موضوع صحبت جلب كنیم و ذهن او را از مسائل و اتفاقات خارج از جلسه دور سازیم. چنان كه حضرت علی (ع) می‌فرمایند: بیندیش، سپس سخن بگو تا از لغزش‌ها در امان باشی.سخن همراه با ادب اسلامی‌باشد، ادب یعنی انجام عمل مشروع اختیاری، توام با ظرافت و زیبایی. سخن گفتن با این ویژگی به طور یقین موجب شادی طرفین خواهد شد.سخن باید راست و همراه با عمل باشد، اگر سخنی را عمل تصدیق كند، اثر آن چندین برابر خواهد شد، لذا سخن راست همراه با عمل، خرسندی و شادی در پی خواهد داشت.حضرت علی (ع) می‌فرماید: سخن زیبا مال و ثروت را زیاد می‌كند، روزی را افزایش می‌دهد، مرگ را به تاخیر می‌اندازد، آدمی‌را محبوب می‌سازد و او را وارد بهشت می‌سازد.سخن زیبا شادی می‌آفریند، خنده برلب می‌آورد و جذابیت انسان را بیشتر می‌كنددرنتیجه راه رسیدن به اهداف را هموار و هزینه آن را كم می‌كند. بنابراین تاثیر شگرفی در شاد زیستن می‌كند.

click here click here find an affair

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه