چنگيز جليلوند و پيشنهاد بازي در نقش خودش معلمان انشا و تئاترم باعث شدند فیلمساز شوم قضاوت درباره «نفس گرم» زود است زيرساخت‌هاي سينما نياز به حمايت دارد «هفت نگاه» آغاز به كار كردسینمـــاگــزارش
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه