نمی‌دانم معیار دعوت بازیکن به تیم‌ملی چیست؟ زهرا نعمتي تاريخ ساز شدقهرمان جام حذفي از نظر ما واقعي نيست! تيم ملي در دوره انتقالي است رئیس‌جمهور دستور نمی‌داد بانوان اعزام نمی‌شدند کیفیت مهمانان الگوي اوليه  در مسير توانمندسازي باشگاه‌هاي حرفه‌اي فـوتبال ایران فوتبال‌ جهان پرسپوليس يكي از بهترين  دوره‌های خود را سپري می‌كند منهای‌فوتبال
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه