برخی‌ برداشت‌ها از منویات رهبری ساده‌انگارانه است   تحويل دائمي‌نيروگاه بوشهر به ايران همه تمركزمان بر مبارزه با داعش و تروريسم است برجام تمام شد اما زاكاني مي‌خواهد رئيس بماند! برجام در حاشیه مذاکرات اتریش بررسی می‌شود انتخابات نباید صحنه انتقامجویی باشدایرانگــرد ی بايد به مردم  فرصت اشتباه داده شود دولت دهم در حق اقتصاد كشور جفا كرد
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه