مراسم تجليل از جواد آذر برگزار مي‌شود
قطب جشنواره‌هاي شرق مي‌شويم
متاسفم امسال «كلاه‌قرمزي» و «پايتخت» نيستند
از كارگرداني  بدم نيامد
قسمت‌هاي ۲۲ و ۲۳ با هم توزيع مي‌شوند
سینمـــا
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه