مفتی مصر با حکم اعدام محمد مرسی موافقت کرد
داعش از الصقلاویه بیرون رانده شد
نخست‌وزیر جدید گینه بیسائو سوگند یاد کردتاکید نخست‌وزیر لیبی بر نابودی داعش در این کشورارتش سوریه وارد استان رقه شد
اعدام مرسی السیسی را مجبور
 به ارتباط با ایران می‌کند
هشدار جدی دیپلمات ارشد چین به آمریکا
 ترکیه تا سال ۳۰۰۰
به اتحادیه اروپا نمی‌پیوندد
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه