در هفته موسیقی نواحی به‌دنبال تنوع هستیمایران بهشت من استجایزه فیلمساز سال جشنواره بوسان برای «کیارستمی»به رادیو برنمی‌گردم
   سینـمــا۱۷۶ اثر در دستور کار است
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه