آغاز تور کنسرت «زخمه دل» حسین علیزاده از آمریکا
جوانان با دانش و مطالعه وارد سینما شوند دولت بر هنر فقط نظارت نکند بلکه حمایت هم بکند
«مالاریا» تصویری محبت آمیز از تهران استبازیگر نقش سلیمان نبی می‌تواند فرد دیگری باشداستقبال خوب از«مادام باترفلای»فرهنگ شریف به سوی خانه ابدی رفت
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه