حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی شد بدرقه استاد تئاتر با ذکر یاحسین(ع)وضعیت سینما‌های ما عجیب غریب است«چهارشنبه» به جشنواره فیلم آنتالیا رفتمعرفی‌کتابگـــپ
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه