حسین پاکدل به «خانه کاغذی» پیوستدوری از اجرا به معنای خداحافظی نیست 
«فرار از اردو» را دراکران سوزاندند
فیلمسازان غایب فجر سی‌وچهارم در جشنواره‌ امسالمدیر فستیوال «یونیورسال» آمریکا به ایران آمد
جرقه تغییر را با «شمعدونی» زده‌ایم
 معرفی‌کتابلطیفی بازیگر شد 
نقاش‌ها دیگر «نقش» نمی‌زنند
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه