انتقاد رئیس پیشین فیفا از جانشین خودشکست رحمتی و منصوریان مقابل قلعه‌نوییدرصورت برخورد به رئال مادرید هم شانس صعود داریمبردی که با نامردی به دست بیاید، ارزشی نداردنمی‌دانم برخی مدیران این ماده‌ها را ازکجا می‌آورند؟افتتاحخالیتاثیر تعطیلی لیگ در کیفیت پرسپولیسکـوتـــاهبودجه عادلانه توزیع نشده استمنهای فوتبال ایذه ای‌ها برفراز ‌کشتی‌فرنگی‌جهان ایستادند
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه