اداره کشور با ۲۳ میلیارد دلار فروش نفترفرم پول ملی با حذف صفر‌هااوپکی‌ها و غیر اوپکی‌ها در وینتبعات تغییر واحد پول ملیبــاشــگــاه اقــتــصـادی چـهـره‌‌ روز
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه