اعتراض حجت اشرف‌زاده به فروش بلیت‌های جشنوارهجشنواره موسیقی فجرآنلاین شد
برای فروش بلیت جشنواره باید دموکراسی رعایت شودتمرکزم روی تولید تک‌آهنگ جدید است«پونا»ی هند فیلم‌های ایرانی را دعوت کردامیدوارم بخت «بابانشاط» باز شود
گـــزارشسینمـــا
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه