سال ۹۶ تولید یک سریال را آغاز می‌‌کنمانتقاد علی رفیعی از بی‌توجهی ۴۰ساله به تئاتر
نقش‌های تلخی بازی کرده‌ام
به پر مرغ هم راضیم، چه برسد به سیمرغ
عاشق سینمای اکشن هستمدرعکاسی طبیعت، شکار می‌کنم
سیمـــا
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه