پاسخ وزير ارشاد درباره «دو تابعيتي بودن داوران جشنواره» «ماندن» در سینما بسیار سخت است
بازی در «ویلایی‌ها» ادای دین به مادرم بوداین‌قدر تلخی یکجا ندیده بودم
  گـــپسینمـــا
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه