جنگ سخت پايين جدولي‌ها در ليگ بيست و دومتناقض در گفتار و عمل؛ پروژه شکست خورده تطهير !عاشوري: در ميان تيم هاي پر هزينه کار دشواري داريمچهارمين خارجي فولاد بعد از جام جهانيمهاجم برزيلي در تراکتوربازيکن کلمبيايي  مدنظر آلومينيوم آمدمحمد محبي و استقلال؟ منتفي شده ندانيدقانون عليه پاريسي هااودگارد کاپيتان آرسنال شدسِر اَلکس، مشاور جديد يونايتدستاره چلسي به لايپزيش برمي‌گردد؟
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه