آرمان‌هاي دموکراتيک تسهيل‌گران اخلاقي ارتباطاتارتباط کدها و رفتارها در دنياي ارتباطات نوين«عباس اعظمي» سرپرست روابط عمومي شرکت ملي گاز ايران شد«پيريائي»  مديرکل روابط عمومي و اطلاع رساني سازمان اقتصادي کوثر شدکيش فاقد روابط عمومي است؟!؟«داوود سياح» سرپرست روابط عمومي بيمه ايران شد«مصطفي رئوفي» مديرکل روابط عمومي بيمه مرکزي شد
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه