آغاز اجرای یک نمایش کمدی در تهران نگرانی سینماداران از وضعیت دخل‌وخرج  برای دستمزد بعضی کارها عذاب کشیدم سازمان سینمایی در حد اسم باقی‌مانده است  نـقـد د‌ریـچـه
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه