مجوز صادرات بر اساس ظرفیت دام مازاد نر صادر می شودتاخير در اجراي قانون مانع انتقاد نمي شودهزينه هر پيامک تراکنش همراه اول ۵۹۶  ريال استکاهش انحصار تولید خودرو  تا ۱۴۰۴سبد معیشت ۳۰ میلیون تومان شدخودروهای اقتصادی از اروپا و کره می آیند
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه