حکایت نقض قانون در «شریف» درگذشت دختر جوان دل ما را هم سوزاندخواب آ شفته همراهان بیمار در کنار بیمارستان‌هامجموعه نظام باید با بخش‌های مختلف گفت‌وگو را آغاز کندتشکیل صف های طولانی خریداران در جاده مخصوصامید به زندگی ۷۶ سال! این آمار از کجاست؟  هر ایرانی صاحب  یک اظهارنامه مالیاتی می‌شودرویای تجزیه یمن در خیال اماراتمنابع«جامعه پذیری سیاسی» کجای کار ایراد دارد؟ مخالفان و موافقان برجامعریضه‌ای به وزیر ارتباطات دولت مجموعه نظام باید با بخش‌های مختلف گفت‌وگو را آغاز کندآزادی ۳۰ نفر از ۳۷ نفر دانشجوی بازداشتی «شریف»وزیر علوم راه خروج دانشجویان دانشگاه را باز کرداعتراض امری پذیرفتنی است که در قانون اساسی آمده استپیش‌نویس قانون برگزاری تجمعات  تدوین شد
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه