ترکیب کی روش اشک ایرانی ها را  در آورد کی‌روش: هنوز چیزی تمام نشده استرکوردشکنی طارمی در اولین بازیدل‌خراش‌ترین صحنه جام جهانیآقای کی روش! یک توضیح به ما بدهکاریقطر بهترین میزبان تاریخ جام‌جهانی است!سَروکلّه حامی جنجالی جام‌جهانی پیدا شدکار سخت قطر، پاک کردن گردوغبار شکست
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه