عزم کمیته امداد برای ایجاد اشتغال در کرمانشاهاحداث شیرخانه بر روی خط انتقال آب به شاهین شهرواگذاری ۵۰ هکتار زمین به متقاضیان در شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی کمالشهر و چهارباغ روی ریل همکاری و همدلی۶۳ پروژه محرومیت زدایی در روستاهای  بوشهر در دست اجرا استرونمایی از دو محصول فناورانه تولید شده در پارک لرستانخروجی تعامل مداوم رسانه‌ها و بنیاد شهید شکوفایی فرهنگ ایثار استبازگشت به تولید بیش از ۸۶۰ واحد راکد در کشور
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه