قیمت گذاری دستوری صنعت فولاد را تضعیف می‌کندضرورت افزايش سرمايه‌گذاري‌ در فناوري فولاد زنجیره تولید صنعت فولاد کشور نیازمند حمایت بیشتر دولت استتعرفه نامناسب تیشه دولت به ریشه فرو منگنزی‌ها
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه