حذف  طبقه متوسط از اقتصاد تورم‌زدهپدرخوانده اقتصادی دولت استعفا داد ؟بانک ها با تهدید خاندوزی از بنگاه داری خارج می شوند؟درآمد ۵۸۶.۰۰۰ میلیارد ریالی بانک ملت از محل اعطای تسهیلاتتصویب افزایش ۱۹۶۱ میلیارد ریالی سرمایه بیمه سرمد وزارت صمت فقط برای فرنسوی ها غضب کرد
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه