دلیل شگفت‌انگیز شکیرا برای یک حرکت جنجالیورزشی در سالی که یادش، بلندتر از قامتش بود!
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه