دولت بايد به سازمان محيط زيست حق وتو بدهد

مديركل دفتر آموزش و مشاركت‌هاي مردمي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: يك دولت محيط زيستي بايد اقتدار لازم از جمله حق وتو كردن را به سازمان متولي محيط زيست بدهد. محمد درويش، با بيان اينكه 
197 سد در كشور وجود دارد كه گزارش ارزيابي ندارند، گفت: در اين شرايط اين سوال مطرح است كه چگونه سازمان مديريت به اين طرح‌ها رديف اعتبار اختصاص داده و چرا سازمان حفاظت محيط زيست نتوانسته بود نسبت به چنين طرح‌هايي اعلام جرم كند. روشن است كه نگاه بيروني و دروني به سازمان نگاه دست دومي است، يعني چون بسياري از مديران درون سازمان احساس مي‌كنند حاكميت آنها را جدي نمي‌گيرد آنها هم براي اثبات حقانيت خود انرژي صرف نمي‌كنند. به گزارش ايسنا، به گفته او دولتي كه خود را به عنوان دولت محيط زيستي اعلام مي‌كند بايد اقتدار لازم را به سازمان متولي حفاظت محيط زيست بدهد تا حق وتو كردن داشته باشد. 
 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه