پارازيت‌ها بر سقط جنين تاثير دارند

آرمان- محمدجواد صابري، زهرا سليماني: مسائل مختلفي همچون پارازيت‌ها، قطع درختان، وضعيت اراضي عباس‌آباد، آلودگي هوا و... كلان‌شهر تهران را با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو كرده است. حل مشكلات شهر تهران منوط به توجه علمي و دقيق به مشكلات اين شهر است و بي‌ترديد هر كس در اين حوزه موفق باشد بي‌شك توانايي خود را در حل مشكلات كشور نشان داده و اقبال عمومي را به خود جلب مي‌كند. رحمت‌ا... حافظي، رئيس كميسيون سلامت شوراي شهر تهران در گفت‌وگو با «آرمان» درباره وضعيت ساماندهي دكل‌هاي مخابراتي در شهر تهران مي‌گويد: مخابرات بايد درباره حجم گسترده و پراكنده دكل‌ها پاسخگو باشد و با اعمال راهكارهاي جديد بايد به مقابله با اين نارسايي بپردازد. 
 اخيرا رئيس سازمان پدافند غيرعامل عنوان كرده در مساله ساماندهي دكل‌هاي مخابراتي، شوراي شهر بحث زيبايي شهر را مدنظر دارد و موضوع سلامت مدنظر نيست. هشدار‌هاي شما درباره دكل‌هاي مخابراتي فقط مربوط به زيبايي شهر مي‌شود؟
از يك منظر بحث زيبايي شهر تهران مد نظر قرار گرفته، اما هم‌اكنون بيش از 11هزار دكل در شهر تهران وجود دارد كه بخشي از اين دكل‌ها مربوط به اپراتورهاي تلفن همراه است. چون مسئولان مخابرات به دنبال اخذ پول از مردم و صدور مجوز براي ايجاد اپراتورهاي جديدي هستند، بي‌شك بر تعداد فعاليت اپراتورها نيز افزوده مي‌شود. اين سازمان بايد پاسخگوي نارسايي‌ها و مشكلات زيست محيطي ناشي از پيامد‌هاي پراكندگي دكل‌ها در شهر تهران باشد. در ضمن بايد توجه داشت كه بخشي از اين دكل‌ها در اختيار شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات اينترنتي و بخش ديگر نيز در اختيار نيروهاي نظامي، انتظامي و نيروهاي امنيتي كشور است. در مجموع 11 هزار دكل در شهر تهران وجود دارد. اپراتورهاي تلفن همراه مي‌توانند با استفاده از ساير روش‌هايي همچون سايت شيرينگ يا ايجاد آنتن‌هاي مشترك بين اين شركت‌ها مشكلات را در اين زمينه حل و فصل كنند. اين شركت‌ها مي‌توانند از طريق استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد و استفاده از مديريت آنتن‌هاي «اين دور» پوشش‌هاي خود را تقويت و از بي‌تي‌اس (دستگاه فرستنده و‌ گيرنده‌هاي كوچكي كه در نقاط مختلف شهر نصب مي‌شوند و به كمك آنها مشتركان آنتن‌دهي مي‌شوند) استفاده كنند. در ضمن بي‌تي‌اس به معناي دكل نيست، بلكه با اين اقدام با افزايش تعداد دكل‌ها مقابله مي‌شود و انتظار مي‌رود شركت‌ها با هم‌افزايي بين خود و با استفاده از فيبر نوري براي انتقال از اين ظرفيت‌ها استفاده كنند. در مطالعات تطبيقي در بسياري از كشور‌ها مي‌توان به اين امر پي برد كه با استفاده از تكنولوژي‌هاي متعدد شركت‌ها مي‌توانند به فكر تامين شبكه براي خود باشند. 
 دكل‌هاي مخابراتي و پارازيت‌ها و تشعشعات آن به چه ميزان می‌تواند بر افزايش سقط جنين‌ها تاثير داشته باشد؟
 بي‌شك اين عوامل در سقط جنين تاثيرگذار است. تاثيرهاي امواج براي مختل كردن فعاليت ماهواره جاي تامل داد و به نظر مي‌رسد خطرات ناشي از اين نارسايي تهديد‌كننده بايد مورد بازنگري كارشناس امر قرار گيرد. 
 به شكل كلي در دو سال اخير و با روي كار آمدن دولت يازدهم و رياست دكتر ابتكار بر سازمان محيط زيست، ‌آيا اين تغيير مديريت‌ها بر كاهش آلودگي‌هاي محيط زيستي تاثير داشته است؟
آلودگي هوا پديده‌اي نيست كه در كوتاه‌مدت حل و فصل شود. قطعا عواملي بر آلودگي هوا نقش دارند كه از اختيارات انسان خارج است. براي مثال ممكن است در مقطعي از زمان اقدامات كنترل‌كننده براي آلودگي هوا اعمال نشود، بنزين و گازوئيل همچون گذشته با همان شدت آلودگي توزيع شود و همچنان موتورسيكلت‌هاي آلاينده در شهر تردد داشته باشد، اما به نسبت وضعيت هوا مناسب باشد. از سوي ديگر، ممكن است اقدامات انجام شده در دو سال اخير همچون اقداماتي در زمينه افزايش كيفيت بنزين، گازوئيل و خروج موتورسيلكت‌هاي بنزيني انجام شده باشد و خودروهايي با استاندارد وارد شهر شود، اما با بروز وضعيت ناپايداري و وارونگي هوا آلودگي هوا وجود داشته شود. بنابراين نمي‌توان با وجود همه تمهيدات ظرف يكي دو سال انتظار ايجاد هواي مطلوب را داشت، بلكه ابتدا بايد تمام عوامل تهديد‌كننده حذف شود و در اين اقدام ممكن است پارازيت‌ها كمتر بر آن تاثير داشته باشد. انتظار مي‌رود با مداخله از سوي سازمان‌هاي مربوطه ظرف پنج سال آينده شاهد تغييرات محسوس هواي تهران باشيم. 
  عملكرد خانم ابتكار را در اين زمينه چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
سوال سختي است. اگر اقدامات در زمينه حذف ساخت و سازها در حاشيه رودخانه‌ها مورد بررسي قرار گيرد، بايد توجه داشت كه در شش ماه گذشته اقدامات مناسبي لحاظ شده است. هنوز قضاوت در زمينه كاهش آلودگي هوا زود است و بايد در اين زمينه تلاش‌ها ادامه داشته باشد. پاسخ اين پرسش را بايد پنج سال آينده با بررسي نتايج عملكردها داد، زيرا در حال حاضر نارسايي‌ها و اقدامات در اين زمينه گسترده است. 
  ماجراي حسابرسي در شهرداري جنجال‌آفرين شده است، آيا اين امر منجر به استيضاح شهردار مي‌شود؟
 قطعا هدف استيضاح يا سوال از شهردار نيست. گزارش حسابرس براي نخستين بار در شوراي شهر تهران مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. اين اقدام بيان‌كننده عملكرد شهرداري و بررسي دقيق بر عملكرد اين سازمان است. اين اقدام در گذشته در يك نشست چهار ساعته و با حضور 40 شركت و سازمان با بررسي گزارش‌ها انجام مي‌شد. اما هم‌اكنون براي نخستين بار با تاكيد اعضاي شورا از هيات رئيسه خواسته شد تا جلسات فوق‌العاده در اين زمينه برگزار شود تا در آن نشست بند بند گزارش‌هاي حسابرس قرائت شود. حاصل اين گزارش مشخص شدن مشكلات موجود و انعكاس بخشي از آن به افكار عمومي بود. هم‌اكنون منتظريم تا شركت و سازمان قرائت گزارش‌هايشان به اتمام برسد. در اين زمينه سه اقدام مي‌توان انجام داد؛ نخست اينكه همچون سال‌هاي گذشته به شهردار ابلاغ شود تا نسبت به ابلاغ فرايندها اقدام كند، كاري كه در سنوات گذشته نيز انجام شده است. اما در سنوات گذشته كار فقط به اين امر خلاصه مي‌شد. اقدام دوم نيز ارجاع به نهادهاي نظارتي همچون سازمان بازرسي كل كشور و ديگر نيز اينكه هر يك از اعضاي شوراي شهر با مشاهده هرگونه كم و كاستي در انجام وظايف به نمايندگي از مردم آنها را به دادگاه صالحه احضار كنند و از اين طريق به طلب مطالبات مردم بپردازند. 
  فروش تپه‌هاي عباس‌آباد را قاليباف شهردار تهران تاييد كرده است، يكسري تخلفات و سوءمديريت‌هايي در اين بين بروز كرده است، در اين زمينه‌ توضيح دهيد.
هر متر مربع از اين اراضي به قيمتي كمتر از يك ميليون و نيم فروخته شده است. قانون مربوط در اين زمينه به اين شرح است: در تعيين قيمت اين اراضي در صورت واگذاري به بخش دولتي مي‌توان قيمت تمام شده آن را به همراه 20 درصد از هزينه‌هاي سر بار به فروش رساند، اما در صورت واگذاري به بخش خصوصي اين اقدام بايد تحت مزايده قانوني انجام شود. هم‌اكنون بخش‌هايي از اين اراضي به وسعت 75 هزار متر به بخش خصوصي واگذار شده است كه با اتمام گزارش‌هاي حسابرسي بايد بتوان در اين زمينه اقداماتي انجام داد. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه