دوشنبه دادگاه بعدي زنجاني

وكيل مدافع بابك زنجاني از برگزاري نهمين جلسه رسيدگي به پرونده موسوم به فساد نفتي در روز دوشنبه -25 آبان ماه- در شعبه 15 دادگاه انقلاب خبر داد. رسول كوهپايه‌زاده اظهار كرد: اين جلسه همانند جلسات قبل ساعت 8:30 صبح به رياست قاضي صلواتي برگزار مي‌شود. وي يادآور شد: احتمال دارد همانند گذشته، جلسات بعدي دادگاه در روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شود. بر اساس اين گزارش، تاكنون 8 جلسه براي رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده موسوم به فساد نفتي در شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي برگزار شده كه در جلسات اول تا سوم كيفرخواست متهمان رديف‌های اول، دوم و سوم اين پرونده قرائت شد. در جلسات چهارم تا هفتم بابك زنجاني متهم رديف اول پرونده موسوم به فساد نفتي به دفاعيات خود پرداخت و در جلسه هشتم دادگاه، وكيل مدافع شركت اچ‌کی به قرائت شكايت موكل خود پرداخت. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه