برهم زدن سخنراني كار درستي نيست

دبيركل حزب موتلفه گفت: موضوع استقلال براي زمان خاصي نيست و استقلال جزو لاينفك شخصيت ملت مي‌دانيم و معتقديم يكي از شاخصه‌هاي استقلال نيزاستقلال كشور و هم حفظ تماميت ارضي و حفظ حدود ثغور جغرافيايي وعقيدتي كشور است. محمدنبي حبيبي اظهاركرد: از شاخصه‌هايي كه رهبر معظم انقلاب به آن اشاره كردند بي‌اعتمادي به برخي قدرت‌هاي استكباري كه سردمدارآنها آمريكا است چرا كه درطول 37 سال گذشته براي براندازي جمهوري اسلامي از هيچ اقدامي فروگذار نكرده است. معتقدم همانطور كه رهبر معظم انقلاب فرمودند وبارها اشاره كرده‌اند اعتماد به آمريكا اشتباه استراتژيك است. برخي افراد كه اعلام اعتماد به آمريكا مي‌كنند دو دسته هستند يا قصد خيانت دارند يا دراشتباه هستند كه بايد با بحث وتبادل نظر آنها را روشن كرد. حبيبي درباره فرمايشات رهبري نسبت به برخي شعارها كه ازسوي افراد درسخنراني داده شد نيزاظهاركرد: اصولا اينكه دريك سخنراني افراد به قصد برهم زدن آن باشند كاردرستي نيست البته سخنران نيز بايد رعايت احساسات و اعتقادات مردم را داشته باشد. وي افزود: شخصا از اينكه افرادي در موقع سخنراني نوه امام شعارهايي عليه ايشان درست كنند كاردرستي نمي‌دانم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه