بدون هماهنگی برای وام نام‌نویسی نکنید

رئیس کل بانک مرکزی گفت: متاسفانه وزارت صنعت بدون هماهنگی با بانک مرکزی سامانه‌ای ایجاد کرده و از بنگاه‌ها نام‌نویسی می‌کند که این توقع ایجاد کرده و درخواست می‌کنیم با انضباط حرکت کنند. به گزارش مهر، ولی ا... سیف درباره اصلاح نظام بانکی افزود: دولت اقدام‌های اساسی را برای قراردادن اقتصاد در مسیر رشد، ‌کنترل تورم و ایجاد آرامش برای جذب سرمایه‌گذاری با توجه به شرایط تحریم انجام داده است. این مشکل موجب شده است توان پرداخت تسهیلات بانکی کاهش یابد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر واحدی به بانک مراجعه کند و بانک برای دریافت تسهیلات پاسخ مثبتی به آن ندهد در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید که در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل می‌شود، مشکل آن واحد بررسی و موانع دریافت تسهیلاتش رفع می‌شود. سیف افزود:‌ متاسفانه بدون هماهنگی با بانک مرکزی وزارت صنعت سامانه‌ای ایجاد کرده است و از بنگاه‌ها نام‌نویسی می‌کند که این توقع ایجاد کرده است. باید از منابع محدود به درستی استفاده کرد. از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌کنیم با انضباط حرکت کند و گرنه برخی از منابع هدر می‌رود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه