ذاکرین، از زندگی بیشتر بهره می برند

ذكر و یاد خدای متعال در صورت تداوم با روح و روان انسان، عجین می شود و آثار گرانبهایی را، به دنبال خواهد داشت. در ادامه چند اثر قطعی یاد خدا بودن می‌آید.

پایبندی به دستورات الهی

اولین اثری كه یاد خدای متعال، به همراه دارد، تقید و پایبندی انسان ذاكر، نسبت به دستورات الهی و رعایت حلال و حرام خداوند است. در واقع به واسطه تقویت ایمان، اراده ذاكر در جهت رعایت احكام و دستورات الهی قوی تر خواهد شد؛ لذا قرآن می فرماید: «مومنان كسانی هستند كه هر گاه نام خدا برده شود، دلهایشان، ترسان می‌گردد و هنگامی كه آیات او بر آن ها خوانده می شود، ایمانشان افزون تر می گردد.»(انفال.٢)

بصیرت و بینایی

بصیرت و روشن بینی، اثر دیگری از ذكرخداست. قرآن می فرماید: «پرهیزگاران، هنگامی كه گرفتار وسوسه‌های شیطانی شوند، به یاد خدا و پاداش و كیفر او می‌افتند و در پرتو یاد او، راه حق را می بینند و ناگهان بینا می‌شوند.»(اعراف. ٢0١)امام علی(ع) می فرماید: «علیك بذكر ا... فانه نور القلوب»؛ بر تو باد به ذكر خدا كه آن روشنایی دل هاست.

پیوسته درحال نماز

انسان ذاكر تا هنگامی كه یاد خدا را در ظاهر و باطن رعایت كند، به منزله كسی است كه مشغول نماز و انجام ركوع و سجود باشد؛ رسول اكرم(ص) می فرماید: مادام كه به یاد خدا باشی، ایستاده یا نشسته، در بازار و یا در محفل صمیمی و یا هر كجا كه باشی، پیوسته درحال نماز و قنوت هستی.»

توجه خداوند به انسان ذاكر

هرگاه بنده ای، دائم الذكر بوده و یاد و نام خدای متعال را بر لب داشته باشد و همراه با ذكر لفظی، روح و روان و قلبش نیز با زبان همراه شود، خدای متعال نیز در مقابل، بنده اش را بیشتر مورد عنایت و توجه قرار می دهد؛ لذا در سوره بقره می خوانیم: «فاذكرونی اذكركم(بقره.١5٢)؛ مرا یاد كنید تا شما را یاد كنم.»

نتیجه ذكر حق آرامش دل‌هاست

شاه بیت اصلی یاد خدا بودن و به عبارتی، نتیجه نهایی ذكر حق آرامش قلوب انسان های ذاكر است. از جمله آثاری كه در آموزه های دینی برای اصل ارزشمند «ذكر» و یاد خدای متعال، گفته شده است، اصل آرامش است. قرآن كریم در جمله ای كوتاه، ولی نغز و پرمحتوا، می فرماید: «الابذكر ا... تطمئن القلوب؛(رعد.٢٨) آگاه باشید كه تنها راه مطمئن برای رسیدن به آرامش دل ها، یاد و نام خداوند است.» انسان مومن کسی است که در ظاهر و باطن، خلوت و جلوت، و در تمام مراحل زندگی، یاد و نام او را، همراه داشته و از آثار ارزشمند آن، به خصوص آرامش درونی بهره مند شود، همان اصل ارزشمندی كه بشر در طول تاریخ، به دنبال آن بوده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه