راي روحاني آراي مردم

غلامعباس توسلی*

اگرچه وجود جريان‌هاي سياسي و انسجام آنها براي حمايت از يك كانديدا مي‌تواند حتي در مشارکت افكار عمومي تاثيرگذار باشد، اما امروز اذهان عمومي خود به خوبي بيدار و هوشيارند. تجربه گذشته به مردم آموخت كه براي رسيدن به حقوق سياسي و اجتماعي بايد به آگاهي برسند. از اين رو امروز دور و نزديك در فضاي حقيقي و مجازي نگاه‌ها به سمت اقدامات دولت در ابعاد مختلف به ويژه اقتصادي بوده و همچنين مردم مي‌بينند كه روحاني براي مبارزه با تخلفات مالي و فيش‌هاي حقوقي نجومي حتي از برخورد و بركناري مديران بانكي و سازماني خود نيز دريغ ندارد. روحاني در سه سال گذشته همه تلاش خويش را نه تنها براي مبارزه با فساد و اختلاس، بلكه با تورم به عنوان بغرنج‌ترين پديده‌اي كه جامعه ايراني همواره خواستار رفع آن بود، به كار بست و آنچه از شرايط برمي‌آيد تلاش‌هاي دولت يازدهم براي همان وعده‌هايي كه مردم را به پاي صندوق راي كشاند، ادامه دارد. امروز روحاني نه تنها براي جلب اعتماد افكار عمومي بلكه به خاطر مسئوليتي كه بر دوشش نهاده شده، تلاش مي‌كند و به نظر رفع ركود هم به عنوان يك پروژه زمانبر يكي از اهداف دولت است. بر اين اساس روز گذشته محمدرضا باهنر به مساله‌اي تحت عنوان حمايت اصولگراها از روحاني با شرط حل كردن مشكل ركود اشاره كرد. اما در حالي كه دولت يازدهم فرصت چندان زيادي تا پايان عمر خود ندارد، چگونه مي‌تواند مساله ركود را به عنوان يكي از مشكلات عميق اقتصادي حل كند؟ علاوه بر آن آيا در دوره دوم رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد كه مشكلات بسيار زيادي كشور را به ويژه در بعد اقتصادي تهديد مي‌كرد و اقتصاد كشور در يك وضعيت بسيار نابساماني قرار داشت، اصولگراها باز هم براي حمايت از احمدي‌نژاد شرط و شروط مي‌گذاشتند؟ از اين رو بايد خطاب به مخالفان دولت و حتي اصولگراياني كه هنوز برنامه مشخصي براي حمايت از روحاني ندارند، گفت كه راي روحاني آراي مردم است. امروز هيچ مساله‌اي از ديد مردم ايران پنهان باقي نمي‌ماند. افكار عمومي مي‌دانند كه سياه‌نمايي و بزرگنمايي فيش‌ها از باب چيست و چرا نسبت به برخي موارد با وجود قانوني بودن آن زياده‌روي شده است. روحاني به تكليف خود آشناست و مي‌داند اكنون بايد چه كند، اما مخالفاني كه بر طبل ناسازگاري مي‌كوبند، بايد در نظر داشته باشند كه بزرگنمايي فيش‌ها چيزي از مسئوليت دولت قبل كم نمي‌كند. با اين همه رئيس‌جمهور با علم به اينكه بسياري از تخلفات مربوط به دولت گذشته است، نسبت به رفع و حل آن كوتاهي نكرد و حتي تا پاي عذرخواهي از مردم هم گام برداشت. بنابراين جامعه ايران اين اقدامات رئيس‌جمهور را مي‌بينند و خودشان قضاوت مي‌كنند كه آيا روحاني مي‌تواند در مقام رياست‌جمهوري در 4 سال دوم خدمت كند يا نه! اما در نهايت درباره آنچه به عنوان شرط يا مطالبه از سوي اصولگراها مطرح شد، بايد يادآوري كرد با مهار تورم و رفع ركود باز هم مسائل مالي، بانكي و اشتغال است كه بايد يكي پس از ديگري حل شود و رفع همه اين مسائل نيز نياز به زمان دارد.

* استاد دانشگاه

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه