آسیب رساندن نگاه غیراصولی به نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی از حاکم شدن نگاه واقع بینانه نسبت به شبکه بانکی در مجموعه دولت و نهادهای حاکمیتی ابراز خرسندی کرد و گفت:در گذشته، توقع های غیراصولی از نظام بانکی به این مجموعه آسیب رسانده و این امر آثار خود را در قالب بدهی‌های انباشته شده، نمایان کرده است. به گزارش ایرنا، ولی ا... سیف با بیان اینکه به دلیل اهمیت برنامه اصلاح نظام بانکی و پیاده سازی صحیح آن لازم است مدیران عامل با جزئیات این طرح بیشتر آشنا شوند، افزود: حل مشکلات و معضلات نظام بانکی فقط در درون این نظام اتفاق نمی افتد و باید انتظارات و توقعات از نظام بانکی اصلاح شود.او تصریح کرد: تحول در نوع نگاه دولت به نظام بانکی نقطه عطفی در طرح اصلاح نظام بانکی است چرا که در این طرح، انتشار اوراق بازار بدهی، دولت را منضبط می کند و در نوع نگاه دولت به استفاده از منابع نظام بانکی تاثیرگذار خواهد بود. سیف همچنین گفت: در صورتی که برنامه اصلاح نظام بانکی به صورت کامل اجرا نشود، کارایی آن از بین می رود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه