تحت هيچ شرايطي از روحاني عبور نمي‌كنيم

استاد حوزه علميه قم گفت: ما تحت هيچ شرايطي از دكتر حسن روحاني در انتخابات آينده رياست‌جمهوري عبور نخواهيم كرد و وي كانديداي اول ما در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري است. محسن غرويان افزود: متاسفانه برخي سخنان پيرامون دعوت از آقاي دكتر ظريف را اشتباه تفسير كردند، بحث من گفت‌وگوي مستقيم با دكتر ظريف نبود، بلكه يك گفت‌وگوي خصوصي بين فضلا و جمعي از مدرسان و خودماني بود و كساني كه تفسيرهاي اشتباه كردند بايد تصحيح كنند. وي يادآور شد: در اين جمع بحث شد خوب است جناح اعتدال گرا در رده‌هاي بعد از دكتر حسن روحاني كانديدايي داشته باشند، گاهي يك در هزارم اتفاق مي‌افتد كه مشكلاتي براي افراد ايجاد مي‌شود، بنابراين بايد گزينه‌هايي ديگري باشند، ولي اولويت دكتر روحاني است و ان شاء‌ا... وي در چهار سال بعد نيز رئيس‌جمهوري هستند. وي ادامه داد: اين گفت‌وگو خصوصي بود و آقاي ظريف هم در جريان نبودند، ولي برداشت برخي اين بود كه به صورت مستقيم از وزير امور خارجه دعوت و يا رايزني كرديم كه اين مطلب را بنده تكذيب مي‌كنم. وي يادآورشد: دكتر ظريف براي بنده پيغام دادند كه تصميمي براي كانديداتوري ندارم و صدها بار هم گفتم من اين مسئوليت را نمي‌پذيرم و در اين صحنه وارد نمي‌شوم. بنده هم گفت‌وگوي مستقيم با دكتر ظريف را تكذيب مي‌كنم، نظر ما هم مانند دكتر ظريف، شخص آقاي حسن روحاني است. غرويان بيان داشت: البته ما از اكنون اعلام مي‌كنيم ظريف به خاطر قابليت‌هاي خوبي كه دارد، يكي از كانديداهاي ما براي انتخابات سيزدهم رياست‌جمهوري يعني در پنج سال آينده است. گفتني است، برخي سايت‌ها به نقل از غرويان نوشتند برخي از روحانيان قم اعم از مدرسان و علما با محمدجواد ظريف براي كانديداتوري در دور دوازدهم رياست‌جمهوري رايزني كرده‌اند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه