فرزند کارگردان معروف عنوان کرد

شکایت برای اطلاع از پرونده کیارستمی

آرمان امروز: برای اطلاع از جزئیات پرونده شکایت کرده‌ایم. این مساله را فرزند عباس کیارستمی در نامه‌ای که به رئیس دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده پزشکی عباس کیارستمی نوشته مطرح کرده است. بیش از دو ماه از درگذشت کارگردان معروف ایرانی می‌گذرد، اما همچنان مباحث درباره قصور یا اشتباه پزشکی در روند درمان کیارستمی مطرح است. بررسی‌ها در این زمینه منجر به شکایت خانواده کیارستمی از تیم درمانی او شد. این در حالی است که اخیرا مباحثی در این باره مطرح شده که کیارستمی از خانواده خود خواسته است در رابطه با پرونده پزشکی او شکایت نکنند. این مساله را چندی پیش رئیس دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده پزشکی عباس کیارستمی مطرح کرد. فرزند کیارستمی در واکنش به اظهارات ایرج خسرونیا نامه‌ای به او نوشت. در نامه بهمن کیارستمی آمده است: در مصاحبه اخیرتان به نکته‌ای اشاره کرده‌اید که لازم می‌دانم درباره آن توضیحاتی ارائه دهم. گفته‌اید: «مرحوم کیارستمی به پسرش و دوستانش وصیت کرده بود که به‌هیچ‌وجه از پزشک و پزشکان معالج، در صورت هرگونه اتفاقی شکایت نکنند.» او ادامه داده است: این گفته جنابعالی صحت دارد، گرچه این «سفارش» و نه «وصیت» که گویای حال جسمی و روحی بیمار نیز هست، به بنده گفته شد و نه به دوست یا پزشک دیگری. من این موضوع را در تاریخ ٢4 مرداد ماه، در دفتر جنابعالی در سازمان نظام پزشکی به اطلاعتان رساندم، یعنی دقیقا چهل روز بعد از فوت عباس کیارستمی، وقتی که ما هنوز به‌طور رسمی شکایتی مطرح نکرده بودیم و منتظر گزارش سازمان نظام پزشکی بودیم. در آن جلسه گفتم با توجه به این سفارش، همچنان ترجیح می‌دهیم طرح شکایت نکنیم و این پرونده با گزارشی که سازمان نظام پزشکی پس از بررسی در اختیار ما می‌گذارد، فیصله یابد. جواب جنابعالی این بود که از لحاظ قانونی چنین امکانی وجود ندارد و نظر به آنکه در این پرونده تنها خود سازمان نظام پزشکی در جایگاه شاکی ایستاده است، جزئیات بررسی روند درمان در خود نظام پزشکی خواهد ماند و خانواده فقط از رای این دادگاه مطلع می‌شوند و طرح شکایت، تنها راه قانونی اطلاع خانواده از جزئیات پرونده است. به همین دلیل میان عمل به سفارش پدرم یا اطلاع از جزئیات روند درمانی او، راه دوم را برگزیدم. اگر در این رابطه از لحاظ قانونی مرتکب خطایی شده‌ام
حتما در دادگاه ذیربط پاسخگو خواهم بود، اما مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به این موضوع قطعا
دادسرای نظام پزشکی نیست. از شما می‌خواهم از فرافکنی و حاشیه‌سازی پرهیز کنید و زمان این دادگاه را به هدر ندهید. لایحه هشت‌بندی توسط وکلای خانواده تقدیم دادگاه شده که در آن به شرح مواردی که به اعتقاد ما مصداق قصور یا تقصیر در این پرونده هستند پرداخته‌ایم. لطفا آن را بررسی کنید و تنها به آنچه در شرح وظیفه قانونی دادگاه تحت ریاست شما
آمده است بپردازید.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه