آغاز کمپینی برای مقابله با ایدز در ایران

 نماینده سازمان ملل در ایران، کمپینی به نام KnowYour Status را برای مقابله با ایدز در ایران شروع کرده و خود به عنوان اولین نفر آزمایش ایدز داده است. گری لوئیس که از سوی
‌‌ دبیر کل به عنوان نماینده سازمان ملل در ایران منصوب شده است؛ به تازگی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده کمپینی را برای مقابله با ایدز در ایران شروع کرده است به نام KnowYour Status؛ او به عنوان اولین نفر از این کمپین، آزمایش ایدز داده و معتقد است واقعا این
فکر خوبی است که همه آزمایش بدهیم. از سال 1966، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، یک شریک متعهد برای دولت ایران در انجام اهداف توسعه‌ای بوده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد، همچنین اقدامات مشترکی را با دیگر شرکای توسعه، مانند جامعه مدنی و نهادهای علمی دارد که معمولا ارائه این کمک‌ها، براساس تجربه فنی و مبتنی بر دانش بیش از 46 ساله است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه