بر اساس اطلاعات مرکز آمار

سرعت رشد تورم کند شد

تورم تولیدکننده از سال‌های ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ هر سال نسبت به سال قبل به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. به گزارش «آرمان امروز» بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت تولیدکننده در سال‌های ۱۳۹۱ معادل 3/126، در سال ۱۳۹۲ معادل 9/160، در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۸۴ و در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۹۱ بوده است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل به ترتیب با 3/26، 4/27، 4/14و 8/3 بوده است. همچنین اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص قیمت بخش کشاورزی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب برابر است با 7/146، 2/206، ۲۱۴ و 9/216 است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با 7/46، 6/40، 8/3 و 2/1 است. شاخص قیمت تولیدکننده در بخش معدن نیز در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با 5/123، 5/162 و 3/213 است که درصد افزایش آنها نسبت به قبل به ترتیب برابر با 5/23، 5/33 و 3/33 است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال ۱۳۹۴ معادل 2/206 است که نسبت به سال قبل 3/3 درصد کاهش داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ به ترتیب برابر است با ۱۲۹، 4/165، ۱۹۲ و ۱۹۱ است که تورم آنها نسبت به سال قبل برابر با ۲۹ درصد، ۲۸ درصد، 1/16 درصد و منفی نیم‌درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد: شاخص تولیدکننده بخش انرژی برق در سال ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ به ترتیب برابر است با 8/120، 1/139، 8/173 است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل به ترتیب 8/20، 1/15 و ۲۵ درصد است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش انرژی – برق در سال ۱۳۹۴ برابر 7/159 است که نسبت به سال قبل 9/8 کاهش داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز به ترتیب برابر است با 9/116، 7/141، 7/164 و 5/183 است که درصد افزایش آن نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با 9/16، 2/21، 2/16 و 4/11 است. شاخص قیمت تولیدکننده (ppi)، متوسط قیمت کالاهایی است که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر این شاخص ابزاری برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت در بخش‌های تولیدی اقتصاد و لذا یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی است که از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص تاثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران دارد. از شاخص قیمت تولیدکننده به عنوان یک شاخص پیشنگر یاد می‌شود؛ به این مفهوم که با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ در بازار یا تورم اطلاع کسب کرد. یکی از موفقیت‌های دولت در سه سال گذشته کنترل تورم بوده است و مسئولان برای سال جاری وعده تورم تک‌نرخی را داده اند. با وجود این افزایش تورم در ماه پنجم سال جاری نسبت به ماه قبل از آن این نگرانی را به وجود آورده بود که روند کاهشی تورم متوقف شده و باید در آینده نزدیک شاهد افزایش تورم باشیم. برخی کارشناسان عنوان می کنند اتخاذ سیاست‌های ضد رکود می‌تواند به افزایش تورم بینجامد. البته مسئولان عنوان می‌کنند چنین اتفاقی نخواهد افتاد و تورم قطعا برای سال 95 تک‌رقمی خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد، در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه