ساکنان اتاق فکر ‌علیه دولت دروغ نگویند

محسن غرویان

درگفت وگو با «آرمان»:

ساکنان اتاق فکر ‌علیه دولت دروغ نگویند

تیم اطلاع‌رسانی‌دولت

شفاف با مردم سخن بگوید

آرمان - ‌احسان اسقایی: تخریب سازمان یافته فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی وفرهنگی دولت از سوی مخالفان از ابتدای روی کارآمدن دولت روحانی در دستورکار اتاق‌های فکرعلیه دولت قرارگرفته است. البته هرجناحی در فعالیت‌های سیاسی باید به هوش باشد تا از نقاط ضعف جناح دیگراستفاده کند و از این طریق ضمن نقد، آن را دستاویزی برای بهترشدن شرایط خود درمیان مردم قراردهد. اما سوال این ‌است که آیا جناح‌ها می‌توانند به دروغ دستاورد جناح یا دولت دیگر را تیره نشان دهند؟ برای پاسخ مستدل به این پرسش‌ها«آرمان» به گفت وگو با آیت‌ا.... محسن غرویان استاد حوزه و دانشگاه پرداخته است که در ادامه می‌خوانید..

همگان می‌دانند که تندروها علیه دولت اتاق فکر تشکیل داده‌اند. اگرهدف این افراد تخریب دولت و نه نقد باشد، مرتکبان ازنظرشرعی عمل خلافی انجام داده‌اند؟

شیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه، یکی از گناهان کبیره را کذب و دروغ می‌داند و روایاتی را در مذمت کذب و دروغ آورده است که این موارد برای طلاب حوزه علمیه تدریس می‌شود. بنابراین اگراعضای اتاق فکرعلیه دولت دولت برای رسیدن به مقصود خود دروغ بگویند، مرتکب گناه کبیره شده اند وعندا... مجازات می‌شوند. در نتیجه از نظر فقهی باید به این نکته توجه شود که تهمت، دروغ و حسد از گناهان کبیره است و اگر اتاق‌های فکر از این راه وارد شوند باید درنزد خداوند پاسخگو باشند. تخریب حرمت و آبروی اشخاص اگر در این اتاق‌های فکر در نظر باشد گناه کبیره است. اگر در این اتاق‌های فکر مساله آبرو‌ریزی افراد تئوریزه شود، خلاف بین شرع است. آبروی مومن و افرادی مانند رئیس‌جمهور مانند آبروی مقدسات است و در روایات آمده است که اگر کسی باعت ریختن آبروی کسی شود، مانند این است که به کعبه و قبله‌گاه مسلمین توهین کرده. از دیدگاه فقهی مشخص است که امور غیراخلاقی خلاف بین شرعی است. در زمانی که بزرگان جامعه را به وحدت دعوت می‌کنند و اتاق‌های فکر تفرقه‌انگیزی می‌کنند، وحدت ملت و دولت آسیب ‌می‌بیند. قدرت ایران از راه وحدت به وجود آمده و تفرقه‌انگیزی‌های موجود موجب تضعیف به جای تقویت کشور می‌شود.

چگونه می‌توان به جای تخریب متقابل که دربین جناح‌های سیاسی مطرح است، به سوی رقابت سالم سیاسی گام برداشت؟

ریشه رقابت‌های ناسالم درهوای نفس نهفته است. افرادی هستند که مغرورند و خود را بالاتر ازدیگران می‌دانند. این افراد گرفتارغرور کاذب هستند و خود را مطلق خوبی‌ها می‌دانند و باور دارند که اسلام،خوبی‌ها وحقیقت تنها در نزد آنهاست و برای رای ونظر دیگران ارزشی قائل نیستند. این افراد برخود تکلیف می‌دانند که درمقابل مخالفان خود، دست به تخریب بزنند. گروه‌های سیاسی برای رسیدن به رقابت سالم باید به آرای یکدیگراحترام بگذارند و اگر گروه‌ها برای اندیشه و نظر یکدیگر احترام بگذارند، برای دیگران جایگاه قائل می‌شوند آن‌گاه این آزاد اندیشی می‌تواند زمینه وحدت را به وجود آورد.

به رغم بالارفتن رشد اقتصادی هنوزدستاورد عملیات اقتصادی دولت درجامعه مشخص نیست، اما مخالفان دولت با وجود دستاورد‌های اقتصادی محدود فعلی در پسا برجام همواره به دولت ایراد می‌گیرند. دولتمردان درمقابل این گروه چه موضعی باید اتخاذ کنند؟

اقتصاد امری تخصصی است و وزرای اقتصادی باید درباره اقدامات دولت در زمینه اقتصادی به مردم توضیح دهند که آثار اقدامات اخیرچه مقدار طول می‌کشد که برسر سفره مردم دیده شود؟ کارشناسان باید به مردم به راستی بگویند تاثیر افزایش فروش نفت چه زمان در اقتصاد مشخص خواهد شد. اگر مسئولان اقتصادی با مردم شفاف سخن بگویند توقع مردم نیز معقول خواهد شد. البته توقع مردم بجاست که آثار رشد اقتصادی را مشاهده کنند. به عنوان مثال خرید ایرباس از نتایج اقتصاد برجام است و لازم است مردم آثار خرید این هواپیماها را در قیمت بلیط‌های مسافرت هوایی ببینند. دولت باید در آستانه انتخابات به این نکته توجه بیشتری کند.

تیم اطلاع رسانی دولت چه مسئولیتی درمقابل اتاق‌های جنگ روانی دارد؟

مردم راستگو ودروغگو را از هم تشخیص می‌دهند. افرادی امروز درمجلس قرار دارند که با موافق دولتند. و این نشان از افزایش سطح آگاهی مردم دارد. مردم متوجه هستند دولت تلاش می‌کند. اما تیم اطلاع‌رسانی دولت باید به صورت شفاف با مردم سخن بگوید و مخالفانی که از روی غرض ورزی نفسانی درمخالفت با دولت قرار گرفتند نتیجه معکوسی درمجلس شورای اسلامی و خبرگان گرفتند. دولت باید اولا خالصانه تلاش کند و ثانیا به صورت شفاف با مردم سخن بگوید و نباید درگیر مخالفان شود. مخالفان دریافته‌اند که مردم ازدست آنها خسته شده‌اند و به آنها رای نخواهند داد. مخالفان دیگر نمی‌توانند بیش از این علیه دولت به مخالفت بپردازند، زیرا زمانی که مردم به آنها توجه نکنند از میزان مخالفت آنها کاسته خواهد شد. به نظر می‌رسد دولت نیز به همین دلیل در مقابل مخالفان خود و تخریب از سوی آنها سکوت کرده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه