صداقت بهترین شیوه در زندگی

صداقت بهترین راه و سیاست برای داشتن روابط خوب و پایدار با دیگران است، زیرا حقیقت و درستی تنها چیزی است كه موثر واقع می‌شود و تنها چیزی است كه بر اساس آن روابط پایا را می‌توان بنا كرد. اگر ما انسانها در زندگی نگرش مثبت داشته باشیم، عادت‌های خوب در خود ایجاد كنیم، هدف و انگیزه داشته باشیم، نظم و انضباط شخصی داشته باشیم، از زمان به نحو مطلوب استفاده كنیم، اما تا زمانی كه كارمان را صادقانه انجام ندهیم هرگز به موفقیت و آرامش نمی‌رسیم و هرگز احساس ارزشمندی را درك نمی‌كنیم مگر آنكه پیرو حقیقت و صداقت در زندگی باشیم.برای آنكه به شخص صادقی تبدیل شویم باید به معنای اصالت و رابطه آن را با صداقت درك كنیم. این دو مفهوم را اغلب به جای هم به كار می‌برند، اما اصالت مفهوم وسیع‌تری است. در زمینه ماهیت انسان، اصالت به معنای تمامیت داشتن و كامل بودن است. كسی كه اصالت ندارد انسان ناقصی است، نداشتن صداقت رشد شخصی و اجتماعی ما را كند می‌كند و مانع از آن می‌شود كه زندگی را به مفهوم دقیق آن درك كنیم و به آرامش درونی و احساس ارزشمند بودن برسیم و با دیگران روابط سالم و شفافی داشته باشیم.ما نمی‌توانیم به زندگی احترام بگذاریم، مگر آنكه دارای سجایای اخلاقی باشیم و در برخورد با دیگران صداقت و درستكاری داشته باشیم. صداقت اصلی ترین ركن زندگی هر انسانی می‌باشد. همه ما در زندگی بین درست و نادرست درگیر نبرد هستیم، اینها نیروهایی از زندگی هستند كه از آغاز هستی تا كنون وجود داشته اند و غیر ممكن است بتوان در این مبارزه در میانه راه ایستاد ما همه روزه در میان بد و خوب دست به انتخاب می‌زنیم.متاسفانه ما در محاصره انواع بی صداقتی‌ها هستیم، از همه اینها بدتر خیلی‌ها رفتار غیر صادقانه دارند و شناسایی نمی‌شوند و تنها گروهی خلافشان برملا می‌شود و این گزاره که همه این كار را می‌كنند توجیه و مجوزی برای این رفتار شده است. نداشتن صداقت در زندگی بیش از هر چیز دیگر مانع از آن می‌شود تا به آن شخصی كه می‌توانیم و می‌خواهیم باشیم تبدیل گردیم. دروغ به سرطان شبهات دارد، ابتدا كوچك است و اگر به كلی ریشه كن نشود رشد می‌كند و توان كنترل آن از دست می‌رود تا اینكه سرانجام ما را نابود می‌سازد. نداشتن صداقت زندگی بسیاری از مردم را نابود كرده است.نداشتن صداقت گران تمام می‌شود.كسانی كه اصالت و تمامیت دارند و از خود صداقت نشان می‌دهند زندگی را در سطح دیگری تجربه می‌كنند و برای آنها زندگی معنی دارتر و رضایت بخش‌تر است. صادق بودن و صداقت داشتن مزایای مختلفی دارد كه از آن میان به برخی از موارد آن می‌توان اشاره كرد:

آرامش ذهن؛ صداقت با خود پاداشی درون‌زاد به همراه دارد. ذهن در صلح با خود به آرامش می‌رسد، حتی اگر دلیل دیگری برای صادق بودن وجود نداشت همین یك فایده كفایت می‌كرد.

منش و اشتهار؛ عادت‌های خوب سنگ بنای منش و اشتهار هستند و هیچ عادتی به اندازه صداقت نمی‌تواند روی منش و آبروی انسان تاثیر بگذارد. صداقت یكی از بزرگ‌ترین خصوصیات انسانی است.

روابط خوب؛ بی صداقتی روابط را متلاشی می‌كند و صداقت آن را به هم پیوند می‌زند. صداقت در حكم سیمانی است كه اشخاص را به هم جوش می‌دهد. بزرگ‌ترین ركن یك رابطه خوب اعتماد و اطمینان است. این موضوعی است كه در تمام زمینه‌های زندگی صدق می‌كند. دوستی، ازدواج، خانواده، كسب و كار، آموزش و... صداقت و اعتماد و اطمینان فضایی ایجاد می‌كنند كه در آن روابط خوب می‌توانند رشد بكنند. سلامت جسمانی و ذهنی؛ اگر نداشتن صداقت ریشه بسیاری ازمسائل روانی ماست، صداقت منبع سلامت ذهنی و روانی است. وقتی صادق باشیم احساس گناه، نگرانی و بسیاری از ناراحتی‌های ذهنی خلاص می‌شویم در این زمان است كه به حرمت نفس و اطمینان خاطر می‌رسیم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه