ارزیابی مطالبات اساسی مردم

محمد علي مشفق*

سوالي كه همواره فرزندان ما از ما مي‌پرسند اين است كه چرا به عنوان پدران آنها، انقلاب كرده ورژيم گذشته را ساقط كرده‌ايم. سوالي كه واقعا بايد بدان پاسخ داد و متاسفانه صاحب منصبان، خواسته يا ناخواسته، به اين سوال مهم يا پاسخي نداده يا اگر داده‌اند پاسخي درخور و اقناع‌كننده نداده‌اند يا درساحتي كلي ابراز مي‌دارند كه انقلاب كرديم تا استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي ايران را درآغوش بگيريم. به نظر راقم اين سطور، چنين مي‌توان گفت، كه ما انقلاب كرده‌ايم تا كاستي‌ها وبدي‌ها رژيم گذشته را درنظام فعلي نداشته باشيم و خوبي‌هايي را كه درآن رژيم وجود نداشته است، درنظام جمهوري اسلامي ايران پياده كنيم. بنابراين ما انقلاب كرديم تابه‌جاي حكمراني حاكمان جور و ظلم و وابسته به بيگانه، حاكمان وكارگزاراني پاك و سلامت، وغير وابسته به بيگانگان، را بگماريم تا بر مردمان اين ديار، ظلم وستمي رواداشته نشود و سرزمينمان ايران، از لوث سلطه وسيطره حاكمان بيگانه صفت، رهايي يابد. انقلاب كرديم تا عدالت و برابري را جايگزين بي‌عدالتي و ظلم نماييم. انقلاب كرديم تا به وابستگي ونوكري كشورو حاكمان دست نشانده آن به بيگانگان خط بطلان بكشيم و گمشده ملت را كه استقلال و آزادي است به آنها باز گردانيم و به‌جاي اختناق حاكم، آزادي و استقلال و حاكميت ملت را استقرار ببخشيم و انگهي حاكميت قانون را جايگزين استبداد نماييم. باید با مرور مطالبات مردم وتطبيق سياست‌هاي جاري كشور با آن مطالبات به ارزيابي بنشينيم تا روشن شود كه تا چه حد از مطالبات مردم دقیق انجام شده يا احتمالا از آن دور شده‌ايم.

* فعال سياسي اصلاح‌طلب

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه