معادل 130 تن اورانيوم به زودي وارد كشور مي‌شود

رئيس سازمان انرژي اتمي گفت: با موافقت اعضاي كميسيون مشترك برجام معادل 130 تن اورانيوم به زودي وارد كشور مي‌شود. علي‌اكبر صالحي افزود: پيشتر هم حدود 220 تن از اين مواد وارد كرده بوديم كه در مجموع با 130 تن مورد اشاره حدود 350 تن از اين مواد را در اختيار داريم كه با توجه به اينكه ذخاير بسيار خوبي محسوب مي‌شود ما را در موقعيت بسيار خوبي قرار مي‌دهد. رئيس سازمان انرژي اتمي خاطرنشان كرد: البته ما براي صنعتي شدن نياز به منابع بيشتري داريم. به همين علت هم در داخل كشور كار اكتشاف و استخراج را با اولويت پيگيري مي‌كنيم. وي از ساخت دو نيروگاه هسته‌اي خبر داد و گفت: احداث اين دو واحد نيروگاهي حدود 10 ميليارد دلار هزينه خواهد داشت. صالحي خاطرنشان كرد: با تكميل اين دو واحد، حدود 5 تا 6 درصد از ظرفيت توليد برق كشور از طريق انرژي اتمي تامين خواهد شد. وي همچنين از قراردادهاي چند ميليارد توماني در زمينه‌هاي نفت، صنعت و بهداشت و درمان خبر داد و گفت: اين صنعت بايد معناي اقتصادي پيدا كند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه